Amenajari gradini

- Furnizarea soluțiilor pentru lucrări peisagistice prin:

 • Identificarea și evaluarea cerințelor solicitanților
 • Analizarea situației din teren
 • Prezentarea ofertei către beneficiari
 • Soluționarea cererilor solicitanților


- Executarea măsurătorilor specifice prin:

 • Identificarea spațiului de măsurat și efectuarea măsurătorilor
 • Verificarea și înregistrarea rezultatelor măsurătorilor efectuate

 


- Elaborarea proiectului peisagistic prin:

 • Stabilirea soluției de amenajare
 • Transpunerea soluției într-un plan
 • Întocmirea proiectului peisagistic


- Întocmirea devizelor prin:

 • Întocmirea extraselor de materiale
 • Întocmirea extraselor de manoperă, utilaje și transporturi
 • Întocmirea devizului de lucrări

 


- Aplicarea în teren a proiectului prin:

 • Identificarea și marcarea zonei
 • Elaborarea schemelor de trasare
 • Efectuarea trasărilor în teren


- Asigurarea materialelor necesare și aprovizionarea  prin:

 • Estimarea necesarului de materiale
 • Identificarea furnizorilor
 • Evaluarea costurilor
 • Întocmirea programului de aprovizionare

 

amenajari gradini 4 amenajari gradini 3 amenajari gradini 2 amenajari gradini 1