Amenajări grădini

- Furnizarea soluțiilor pentru lucrări peisagistice prin:
 • Identificarea și evaluarea cerințelor solicitanților
 • Analizarea situației din teren
 • Prezentarea ofertei către beneficiari
 • Soluționarea cererilor solicitanților
- Executarea măsurătorilor specifice prin:
 • Identificarea spațiului de măsurat și efectuarea măsurătorilor
 • Verificarea și înregistrarea rezultatelor măsurătorilor efectuate
- Elaborarea proiectului peisagistic prin:
 • Stabilirea soluției de amenajare
 • Transpunerea soluției într-un plan
 • Întocmirea proiectului peisagistic
- Întocmirea devizelor prin:
 • Întocmirea extraselor de materiale
 • Întocmirea extraselor de manoperă, utilaje și transporturi
 • Întocmirea devizului de lucrări

- Aplicarea în teren a proiectului prin:

 • Identificarea și marcarea zonei
 • Elaborarea schemelor de trasare
 • Efectuarea trasărilor în teren

- Asigurarea materialelor necesare și aprovizionarea prin:

 • Estimarea necesarului de materiale
 • Identificarea furnizorilor
 • Evaluarea costurilor
 • Întocmirea programului de aprovizionare