Despre noi

S.C. VERDE VALE DE PARMAC SRL este o societate comercială cu răspundere limitată, cu capital privat integral românesc, înființată în luna martie 2015 în baza Legii 31/1990 privind înființarea și funcționarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea se încadrează în categoria start-up fiind încadrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J36/80/05.03.2015, cod unic de înregistrare 34194556.

Deși este o societate de tip start-up deține o experiență semnificativă în domeniul abordat, în baza competențelor profesionale și deprinderilor practice de peste 10 ani, deținute de asociatul și administratorul firmei.

Domeniul principal de activitate autorizat, în conformitate cu Codul CAEN Rev.2 este:

8130 – Activități de întreținere peisagistică