Toaletări arbori

Evaluarea arborilor ce urmează a fi toaletați prin:
- analiza arborilor și identificarea eventualelor defecte de structură ce pot îngreuna realizarea lucrării;
- identificarea porțiunilor din arbori destinate toaletării;
- identificarea arborilor pentru elagaj artificial;

Efectuarea tăierilor din coroană prin:
- escaladarea arborelui utilizând dispozitive speciale de cățărare;
- asigurarea porțiunilor din coroană ce urmează a fi tăiate, utilizând mijloace de lucru specifice în scopul coborârii și îndepărtării lor;
- alegerea ordinii de tăiere a crăcilor și tăierea ramurilor sau a porțiunilor alese utilizând operațiuni specifice;

Consolidarea porțiunilor din coroana arborilor valoroși prin:
- identificarea defectelor generatoare de pericole ca urmare a ruperii sau desprinderii unei porțiuni din coroana arborelui;
- consolidarea acelor porțiuni din arborele afectat de defecte cu ajutorul unor dispozitive speciale;

Tratarea suprafețelor de lemn dezgolite de coajă cu substanțe speciale de protecție;
- efectuarea operațiilor de elagare (tăierea ramurilor și a cioturilor uscate perpendicular pe ramură sau paralel cu generatoarea trunchiului) și evitarea producerii de răni, prin eliminarea mai multor crăci decât este necesar;
- strângerea crăcilor și a resturilor din exploatare în vederea depozitării lor.

În fapt scopul nostru îl reprezintă asistenţa optimă a clienţilor noştri pentru realizarea concepţiilor şi cerinţelor acestora prin intermediul experienţei noastre îndelungate şi al Know-how-ului nostru.